Условия соглашения

Умови угоди

1. Визначення термінів

1.1. Для цілей даного Публічного договору купівлі-продажу нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

1.1.1. Договір - даний Публічний договір купівлі-продажу, передбачає продаж товару на відстані необмеженому колу покупців за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) через інтернет-магазин "ONLINEMALL", розміщений на веб-сайті: OnlineMall.com.ua

1.1.2. Товар-Непродовольчі товари (одяг, білизна та взуття), які на умовах даного Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (мережа Інтернет) в інтернет-магазині "ONLINEMALL".

1.1.3. Продавець-інтернет-магазин "ONLINEMALL", який розміщений на веб-сайті: OnlineMall.com.ua. територіальне розташування, режим роботи та контактні дані продавця вказані в розділі "Контакти" на веб-сайті OnlineMall.com.ua інтернет-магазину "ONLINEMALL" OnlineMall.com.ua/contact-us/.

1.1.4. Покупець - Будь-яка дієздатна особа, яка в порядку, передбаченому даним Договором, за власним бажанням повністю прийняла всі його умови, без винятку.

1.1.5. Одержувач товару - будь-яка дієздатна особа, яка визначена Покупцем у відповідному замовленні на Товар як одержувач товару.

1.2. Для цілей даного Договору всі, зазначені в п.1.1. даного Договору терміни, використовуються виключно в значенні, обумовленому в п.1.1. даного Договору. Незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

1.3. Всі інші терміни, які окремо не визначені в даному Договорі, сприймаються в їх буквальному граматичному значенні. Виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети і предмета даного Договору.

2. ПРЕДМЕТ договору

2.1. В порядку і на умовах, встановлених цим Договором, продавець зобов'язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а покупець зобов'язується прийняти і оплатити Товар в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) товару за умови повної оплати покупцем вартості товару в порядку і на умовах, встановлених цим Договором.

3. Вибір товару та ПОРЯДОК укладення договору

3.1. Покупець самостійно і на свій розсуд вибирає в інтернет-магазині " ONLINEMALL "запропонований до продажу Товар, натискає кнопку" в кошик "і самостійно заповнює і направляє продавцю форму" оформлення замовлення", в якій обов'язково вказує свої ім'я, прізвище, адресу, населений пункт, область/Регіон, Поштовий Індекс, свій контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Вказує спосіб оплати, обраний метод і бажане місце доставки Товару (у разі, якщо Покупець бажає отримати товар з доставкою), прізвище, ім'я та по батькові одержувача товару (у разі, якщо отримувати Товар буде одержувач товару).

3.2. Після заповнення форми "Оформлення замовлення" Покупець в обов'язковому порядку уважно ознайомиться з усіма умовами даного Договору. У разі прийняття цих Умов у повному обсязі-натискає кнопку" Підтвердити замовлення", що вважається фактом відправлення Покупцем відповідного замовлення на обраний Товар.

3.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця про укладення договору (оферти) повністю прийнятим покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки "Підтвердити замовлення" на веб-сайті OnlineMall.com.ua інтернет-магазину "ONLINEMALL".

3.4. Натисканням на кнопку " Підтвердити замовлення "Покупець підтверджує, що він у зручний і доступний для нього спосіб належним чином відповідно до вимог ч. 2 ст. 13 Закону України" Про захист прав споживачів " оповіщений Продавцем про:

 • повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, режим роботи, адреса електронної пошти продавця;
 • основні характеристики та споживчі властивості вибраного Покупцем Товару;
 • вартості обраного Покупцем товару, включаючи всі податки і збори, а також вартість його доставки покупцеві;
 • способі, порядку та умовах оплати і доставки обраного Покупцем Товару;
 • гарантійних зобов'язаннях продавця та інших послуг, пов'язаних з утриманням або ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);
 • гарантійному терміні і терміні служби обраного Покупцем Товару, а також обов'язкових умовах використання товару і можливі наслідки в разі їх невиконання;
 • порядку прийняття претензій;
 • періоді прийняття пропозиції (оферти) про укладення даного Публічного договору;
 • порядку розірвання даного Договору;
 • інших умовах, на яких Товар пропонується до продажу.

3.5. Натисканням на кнопку " Підтвердити замовлення "Покупець підтверджує, що він у повному обсязі та належним чином відповідно до вимог ст.15 Закону України" Про захист прав споживачів " отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого та компетентного вибору цього товару.

3.6. Натискання Покупцем на кнопку" Підтвердити замовлення " вважається беззастережним і повним прийняттям Покупцем всіх умов даного Договору без винятків, а також вступом у відповідні договірні правовідносини з продавцем.

3.7. Термін обробки та оформлення продавцем спрямованого покупцем замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем у порядку, встановленому п.3.1.- п. 3.2. Даного Договору, форми замовлення на Товар. У разі, якщо вказане замовлення на Товар було направлено Покупцем у вихідний або святковий день, термін обробки та оформлення цього замовлення на товари починається в перший робочий день після вихідного або святкового днів.

3.8. Замовлення на Товар, заповнений і направлений Покупцем в порядку, встановленому п.3. 1.- п. 3.2. цього договору, оформляється Продавцем на відповідному бланку (паперовому носії) у двох примірниках. Перший примірник оформленого бланка замовлення на Товар передається продавцем покупцеві або одержувачу товару разом із замовленим Товаром в момент його вручення (передачі), другий — підписується покупцем або одержувачем товару і залишається у продавця.

3.9. Протягом строку, встановленого в п.3. 9. даного договору, продавець зобов'язується: присвоїти направленому покупцем замовлення на Товар порядковий номер і направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у формі замовлення на товари, автоматичне електронне повідомлення про обробку замовлення на Товар, в якому вказується:

 • порядковий номер замовлення на Товар, присвоєний продавцем;
 • інформація про термін доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив товар з доставкою);
 • умови та порядок обміну (повернення) товарів;
 • найменування продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії з приводу товару;
 • гарантійні зобов'язання та інформація про інші послуги, пов'язані з утриманням або ремонтом товару;
 • порядок розірвання договору.

3.10. Покупець має право, повідомивши про це продавця, в односторонньому порядку відмовитися від даного Договору протягом усього терміну з моменту його укладення (акцепту Покупцем оферти продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого товару.

4. ПРАВА та ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Покупець має право:

4.1.1. вимагати від продавця повного та належного виконання умов даного Договору;

4.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного або некомплектного товару або товару, який не відповідає спрямованому Покупцем замовленню на Товар;

4.1.3. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару вимагати від продавця безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на усунення недоліків товару;

4.1.4. у разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну істотних недоліків товару, що виникли з вини продавця розірвати даний Договір, вимагати пропорційного зниження ціни товару, обміну (заміни) придбаного Товару.

5. Купівля за попереднім замовленням

5.1. Покупець має можливість придбати товар за попереднім замовленням;

5.1.1. Купівля за попереднім замовленням передбачає оформлення замовлення та отримання товару від Постачальника за допомогою магазину;

5.1.2. При покупці за попереднім замовленням ціна товару нижче ціни товару в наявності від 20 до 40%;

5.1.3. Оплата покупки за попереднім замовленням здійснюється онлайн на сайті або перекладом на карту магазину;

5.1.4. При покупці за попереднім замовленням товар оплачується при оформленні замовлення